Numele şi acronimul grupului de lucru SRIM WG ImaMed – “Imagistică Medicală”
Coordonatori Mihaela Ionescu
Instituția Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara
Localitatea Timișoara
email mikiionescu81@yahoo.com
SRIM_ImaMed@yahoogroups.com
Obiective
  • Să studieze tehnicile moderne de procesare a imaginilor cu caracter medical in vederea asistării cadrelor medicale în activităţile de diagnosticare şi tratament.
  • Să promoveze aprofundarea algoritmilor de actualitate în procesarea avansată a imaginilor medicale, în special pe parte de analiză, reconstrucţie şi segmentare.
  • Să disemineze rezultatele obţinute şi proiectele cu rezultate de bună practică.
Activități
  • Prezentarea la RoMedinf2013 a rezultatelor activităţilor de cercetare şi dezvoltare ale grupului
Membri Mirela Frandes
Antoanela Naaji
Jon Sfera