Preşedinte: Prof. Dr. Ing. Lăcrămioara Stoicu-Tivadar - Universitatea Politehnica Timișoara


Past-President şi Reprezentant în IMIA şi EFMI:
Acad. Prof. Dr. Gheorghe-Ioan Mihalaş - UMF “Victor Babeş”, Timişoara


Preşedinte de onoare: Acad. Prof. Dr. Virgil Enătescu - medic-sef sectia Psihiatrie Spitalul Judetean Satu Mare


Secretar: Ș.l.dr.ing. Mihaela Crișan-Vida - Universitatea Politehnica Timișoara


Vicepreședinți:

  • Prof. Dr. Gabriela Georgescu - UMF "Gr. T. Popa", Iaşi
  • Conf. Dr. Elena Podoleanu - UMF "Carol Davila", București
  • Prof. Dr. Marius Măruşteri - UMF Târgu Mureş


Responsabil relații cu institutiile: în curs de nominalizare


Trezorier: în curs de nominalizare