Numele şi acronimul grupului de lucru SRIM WG iEHR – ” Interoperabilitate si EHR”
Coordonatori Lăcrămioara Stoicu-Tivadar
Mihaela Crișan-Vida
Instituția Universitatea Politehnica Timisoara
Localitatea Timisoara
email lacramioara.stoicu-tivadar@aut.upt.ro
mihaela.vida@upt.ro
Obiective
  • Să promoveze cele mai noi si potrivite tehnologii si proceduri de aplicare ale acestora în îngrijirea sănătătii în ceea ce priveste standardizarea comunicării între sistemele informatice medicale
  • Să studieze conditiile concrete si să propună solutiile cele mai bune pentru aplicarea EHR
  • Să disemineze rezultatele obtinute si proiectele cu rezultate de bună practică
Activități 2013
  • Participarea la Workshop WS1 în cadrul STC2013, Praga
  • Prezentarea la RoMedinf2013 a rezultatelor activitătilor de cercetare si dezvoltare ale grupului
  • Participarea la Conferinta Medinfo2013, Copenhaga
Membri Vasile Stoicu-Tivadar
Dorin Berian
Oana Chirila
Alexandru Serban
Corina Serban