DESPRE SRIM

SRIM este o organizaţie ştiinţifică, profesională şi non-guvernamentală. SRIM îşi propune să promoveze cercetarea activă şi dezvoltarea comunităţilor informaticii medicale în domeniul academic, comercial şi medical atît în ţară cît şi în străinătate.

Romania a fost reprezentată ca membru corespondent IMIA încă din 1986 şi a devenit membru IMIA cu drepturi depline în 1994. în prezent are reprezentanţi în mai multe grupe de lucru din IMIA şi EFMI. Tot în 1994 SRIM a devenit şi membru EFMI.

În prezent, SRIM are peste 120 de membri: medici, experţi IT, ingineri, matematicieni şi alţi profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în domeniul informaticii medicale. Organizaţia continuă activitatea unui grup de specialişti care a început să lucreze în acest domeniu încă din anul 1977.

Activităţile SRIM implică stimularea şi coordonarea activităţilor membrilor săi întru promovarea informaticii medicale în ţară şi sprijină cooperarea internaţională în acest domeniu prin:

  • organizarea conferinţelor ştiinţifice şi profesionale, simpozioane, cursuri şi expoziţii şi colaborare în activităţi similare cu organizaţii înrudite;
  • publicarea documentelor şi articolelor ştiinţific, profesionale şi educaţionale în domeniul informaticii medicale;
  • diseminarea informaţiei referitoare la conferinţe, publicaţii şi link-uri către site-uri de web despre informatică medicală;
  • promovarea contactelor ştiinţifice şi profesionale la nivel internaţional cu organizaţii similare;
  • implicare activă pentru sprijinirea specialiştilor în vederea participării la evenimente internaţionale;
  • colaborarea cu Academia Romînă şi cu Academia de Ştiinţe Medicale în domeniul cercetării în informatica medicală;
  • colaborarea cu universităţile de profil medical pentru promovarea şi dezvoltarea educaţiei şi instruirii în informatica medicală.

Membri SRIM activează în mai multe comitete ştiinţifice şi profesionale şi în cîteva grupuri de experţi ale Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei. Preşedintele SRIM a fost ales recent preşedinte EFMI. SRIM este membru instituţional al "Prorec", o societate care promovează implementarea dosarului electronic al pacientului în România.

Pentru un istoric complet al participărilor SRIM la evenimente internaţionale click aici şi aici pentru cele naţionale.